Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπερταμείο | Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο οργανώνει το "The Growthfund Summit" με τίτλο «Προς ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Συνδέοντας δημόσιο & ιδιωτικό τομέα».
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει κρατικούς αξιωματούχους και ανώτατα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίοι θα δώσουν το στίγμα του αύριο στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας.